Élelmiszerrel kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye

71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról

MAGYAR KÖZLÖNY 2013./192. szám (2013. november 20.)

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról

861/2010/EU bizottsági rendelet (2010. október 5.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
(További mód.927/2012/EU bizottsági végrehajtási, 1055/2012/EU bizottsági végrehajtási, 1113/2012 bizottsági végrehajtási,1218/2012/EU európai parlamenti és tanácsi, 698/2013/EU bizottsági végrehajtási, 953/2013/EUtanácsi, 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletek)

19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól, 1. melléklet: A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása Az élelmiszerek tápértékének jelöléséről

1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
Módosítása:
1155/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2013. augusztus 21.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ 1169/2011/EU RENDELET ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Questions and Answers on the application of the Regulation (EU) N° 1169/2011 on the provision of food information to consumers
Magyar nyelvű változat:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_hu.pdf

ÚTMUTATÓ A TÁPÉRTÉKEK TŰRÉSHATÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TŰRÉSHATÁROKRÓL

Guidance document for competent authorities, tolerances for the control of compliance of nutrient values declared on a label with EU legislation
Magyar nyelvű változat:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/6/ab/60000/Útmutató_tápértékek_tűréshatárainak_megállapításához_magyar%20fordítás_2013_04_23.pdf

Guidance document tolerance: simplified summary table
Magyar nyelvű változat:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/a/aa/60000/VÉGLEGES_Útmutató%20összefoglaló%20táblázata%20magyar%202013%2004%2018.pdf

ÚTMUTATÓ A ROSTTARTALOM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Guidance document for competent authorities, methods of analysis for the determination of the fibre content declared on a label for the control of compliance with EU legislation
Magyar nyelvű változat:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/18/60000/Útmutató%20rosttartalom%20meghatározáshoz_2013_04_02.pdf

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
(Módosította: 1642/2003/EK575/2006/EK202/2008/EK596/2009/EK rendeletek)
Egységes szerkezetbe foglalt változat: CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF

16/2011/EUbizottsági rendelet (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

931/2011/EUbizottsági végrehajtási rendelet (2011. szeptember 19.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított követelményeiről

208/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2013. március 11.) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről

852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszer-higiéniáról
(Módosította: 1019/2008/EK219/2009/EK rendeletek)
Egységes szerkezetbe foglalt változat: CONSLEG:2004R0852:20090420:HU:PDF

882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről
(Módosította: 776/2006/EK1791/2006/EK180/2008/EK301/2008/EK737/2008/EK1029/2008/EK596/2009/EK1162/2009/EK,87/2011/EU208/2011/EU880/2011/EU,563/2012/EU517/2013/EU702/2013/EUrendeletek)
Egységes szerkezetbe foglalt változat: CONSLEG:2004R0882:20120101:HU:PDF

2073/2005/EK bizottsági rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól
(Helyesbítés: HL L 278, 2006.10.10.Módosította: 1441/2007/EK365/2010/EU1086/2011/EU (1086/2011/EU helyesbítéseHL L 68., 2012.3.7.209/2013/EU1019/2013/EU bizottsági rendeletek)
Egységes szerkezetbe foglalt változatCONSLEG:2005R2073:20130701:HU:PDF

1881/2006/EK bizottsági rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról
(Módosította: 1126/2007/EK565/2008/EK629/2008/EK105/2010/EU165/2010/EU, (165/2010/EU helyesbítése: HL L 153., 2012.6.14.),420/2011/EU (420/2011/EU helyesbítése: HL L 168., 2011.6.28.), 835/2011/EU1258/2011/EU1259/2011/EU594/2012/EU,1058/2012/EU1067/2013/EU rendeletek)
(Helyesbítés: 219/2012/EU bizottsági rendelet (2012. március 14.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről)
Egységes szerkezetbe foglalt változa (a 1067/2013/EU rendeletet nem tartalmazza): CONSLEG:2006R1881:20121203:HU:PDF

2013/165/EU: A Bizottság ajánlása (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétéről

1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszer-adalékanyagokról
Módosításai:
238/2010/EU bizottsági rendelet (2010. március 22.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének a több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt és bizonyos élelmiszer-színezékeket tartalmazó italok címkézési követelményei tekintetében történő módosításáról
1129/2011/EUbizottsági rendelet (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról, MAGYAR NYELVI VÁLTOZAT HELYESBÍTÉSE:
1152/2013/EU bizottsági rendelete (2013. november 19.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról szóló, 1129/2011/EU rendelet magyar nyelvi változatának helyesbítéséről
1130/2011/EUbizottsági rendelet (2011. november 11.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az élelmiszer-adalékokban, élelmiszerenzimekben, élelmiszer-aromákban és tápanyagokban való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról
1131/2011/EUbizottsági rendelet (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok tekintetében történő módosításáról
(Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 11-i 1131/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 254., 2013.9.26.))
232/2012/EU bizottsági rendelet (2012. március 16.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a Quinoline Yellow (E 104), a Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) és a Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) felhasználási feltételei és felhasználási mennyiségei tekintetében történő módosításáról
380/2012/EU bizottsági rendelet (2012. május 3.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékok használati feltételeinek és használati mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról
470/2012/EU bizottsági rendelet (2012. június 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a polidextróz (E 1200) sörhöz való használata tekintetében történő módosításáról
471/2012/EU bizottsági rendelet (2012. június 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a lizozimnak (E 1105) a sörhöz való használata tekintetében történő módosításáról
472/2012/EU bizottsági rendelet (2012. június 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a fagyanta glicerin-észterei (E 445) kemény bevonatú cukrásztermékekre nyomtatás céljából való felhasználása tekintetében történő módosításáról
570/2012/EU bizottsági rendelet (2012. június 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a benzoesav – benzoátoknak (E 210–213) a bor alkoholmentes megfelelőihez való használata tekintetében történő módosításáról
583/2012/EU bizottsági rendelet ( 2012. július 2. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliszorbátok (E 432–436) kókusztej esetében való használata tekintetében történő módosításáról
675/2012/EU bizottsági rendelet (2012. július 23.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a talkumnak (E 553b) és a karnaubaviasznak (E 903) a hámozatlan színezett főtt tojásokon és a sellaknak (E 904) a hámozatlan főtt tojásokon való használata tekintetében történő módosításáról
1049/2012/EU bizottsági rendelet (2012. november 8.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekintetében történő módosításáról (Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 8-i 1049/2012/EU bizottsági rendelethez (HL 14, 2013.1.18.))
1057/2012/EU bizottsági rendelet (2012. november 12.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-polisziloxánnak (E 900) étrend-kiegészítőkben habzásgátlóként való használata tekintetében történő módosításáról
1147/2012/EU bizottsági rendelet (2012. december 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a méhviasz (E 901), a karnaubaviasz (E 903), a sellak (E 904) és a mikrokristályos viasz (E 905) bizonyos gyümölcsökön való használata tekintetében történő módosításáról
1148/2012/EU bizottsági rendelet (2012. december 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kén-dioxid-szulfitok (E 220-228) és a propán-1,2-diol-alginát (E 405) erjesztett szőlőmust alapú italokhoz való használata tekintetében történő módosításáról
1149/2012/EU bizottsági rendelet (2012. december 4.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a rozmaringkivonatok (E 392) száraztészta-töltelékekben antioxidánsként történő felhasználása tekintetében történő módosításáról
1166/2012/EU bizottsági rendelet (2012. december 7.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-dikarbonát (E 242) bizonyos alkoholtartalmú italokban való használata tekintetében történő módosításáról
25/2013/EU bizottsági rendelet (2013. január 16.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról
244/2013/EU bizottsági rendelet (2013. március 19.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben tápanyagkészítményként való felhasználása tekintetében történő módosításáról 
256/2013/EU bizottsági rendelet (2013. március 20.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a nátrium-aszkorbát (E 301) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról 
438/2013/EU bizottsági rendelet (2013. május 13.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
509/2013/EU bizottsági rendelet (2013. június 3.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének bizonyos adalékanyagok egyes alkoholtartalmú italokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
510/2013/EU bizottsági rendelet (2013. június 3.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének a vas-oxidok és -hidroxidok (E 172), a hidroxipropil-metil-cellulóz (E 464) és a poliszorbátok (E 432–436) bizonyos gyümölcsök jelölésére való használata tekintetében történő módosításáról
723/2013/EU bizottsági rendelet (2013. július 26.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a rozmaringkivonatoknak (E 392) az egyes alacsony zsírtartalmú húsokban és haltermékekben történő felhasználása tekintetében történő módosításáról
739/2013/EU bizottsági rendelet (2013. július 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterineknek a fagyasztásra kész alkoholos koktélokban stabilizátorként történő felhasználása, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a „magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterinek” élelmiszer-adalékanyag specifikációi tekintetében történő módosításáról
816/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a semleges metakrilát-kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer szilárd táplálékkiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a bázikus metakrilát-kopolimer (E 1205), a semleges metakrilát-kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer specifikációi tekintetében történő módosításáról
817/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum tekintetében történő módosításáról
818/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a zsírsavak szacharóz-észtereinek (E 473) áttetsző, ízesített, vízalapú italokhoz adott aromákban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
913/2013/EU bizottsági rendelet (2013. szeptember 23.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az édesítőszereknek bizonyos kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról
1068/2013/EU bizottsági rendelet (2013. október 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós lében konzervált halakban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
1069/2013/EU bizottsági rendelet (2013. október 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kolbászokhoz használt természetes belekben alkalmazott nátrium-foszfátok (E 339) felhasználása tekintetében történő módosításáról
Egységes szerkezetbe foglalt változat 2013.06.24-ig: CONSLEG:2008R1333:20130624:HU:PDF

257/2010/EUbizottsági rendelet (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program létrehozásáról

231/2012/EUbizottsági rendelet (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról
Módosításai:
1050/2012/EU bizottsági rendelet (2012. november 8.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendeletnek a poliglucitszirup tekintetében történő módosításáról
25/2013/EU bizottsági rendelet (2013. január 16.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról
497/2013/EU bizottsági rendelet (2013. május 29.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről
724/2013/EU bizottsági rendelet (2013. július 26.) a 231/2012/EU rendelet bizonyos poliolokra vonatkozó specifikációk tekintetében történő módosításáról
739/2013/EU bizottsági rendelet (2013. július 30.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterineknek a fagyasztásra kész alkoholos koktélokban stabilizátorként történő felhasználása, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a „magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterinek” élelmiszer-adalékanyag specifikációi tekintetében történő módosításáról
816/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a semleges metakrilát-kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer szilárd táplálékkiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a bázikus metakrilát-kopolimer (E 1205), a semleges metakrilát-kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer specifikációi tekintetében történő módosításáról
817/2013/EU bizottsági rendelet (2013. augusztus 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum tekintetében történő módosításáról
Egységes szerkezetbe foglalt változat 2013.06.19-ig: CONSLEG:2012R0231:20130619:HU:PDF

1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról
Módosítás:
1056/2012/EU bizottsági rendelet (2012. november 12.) az élelmiszerenzimekről szóló 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról
1169/2011/EU – részleges hatályon kívül helyezés
Egységes szerkezetbe foglalt változat: CONSLEG:2008R1332:20121203:HU:PDF

1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról

234/2011/EUbizottsági rendelet (2011. március 10.) az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
Módosítása:
562/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2012. június 27.) az élelmiszerenzimek kockázatértékeléséhez szükséges konkrét adatok tekintetében a 234/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról
Egységes szerkezetbe foglalt változatCONSLEG:2011R0234:20120718:HU:PDF

1334/2008/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról
Módosításai:
872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
873/2012/EU bizottsági rendelet (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről
Helyesbítés az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 322., 2012.11.21.)
545/2013/EU bizottsági rendelet (2013. június 14.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyag tekintetében történő módosításáról
985/2013/EU bizottsági rendelet (2013. október 14.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
1169/2011/EU – részleges hatályon kívül helyezés
(793/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet és 794/2012/EU bizottság rendelet visszavonva – HL L 244., 2012.9.8.)
Egységes szerkezetbe foglalt változat 2013.06.16-igCONSLEG:2008R1334:20130616:HU:PDF

MAGYAR JOGSZABÁLYOK

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról


5 hozzászólás

Írja meg véleményét!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás