Jogszabály-közjegyzői kirendelés

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény rendelkezései szerint a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése kérhető, ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

Az igazságügyi szakértő kirendelését a közjegyzőhöz benyújtott kérelemmel lehet kérni, amely kérelemnek az alábbiakat  tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
  • az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
  • a kérelem előterjesztésének indokait, a rövid tényállást,
  • a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét,
  • azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,
  • az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.

A közjegyző a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet rendelhet ki szakértőként. Más szakértő csak ezek hiányában, kivételesen alkalmazható. A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni.


Írja meg véleményét!